She walks in beauty – D’Vi nature

She walks in beauty - D'Vi nature
  • She walks in beauty | D’Vi nature – Mỹ phẩm tinh hoa cổ truyền
  • Bước đi trên con đường 6 năm, với trái tim nóng một tình yêu khôn nguôi với thảo dược Việt Nam, đôi chân này sẽ càng bước thong dong với cuộc đời đầy sắc màu .
  • Năm 2020 đánh dấu bước ngoặc lớn của cuộc đời.
  • Hôm nay con đường càng xanh, trái tim càng đỏ, bầu trời càng trong vắt để viết nên câu chuyện của D’Vi nature – Mỹ phẩm tinh hoa cổ truyền
She walks in beauty | D’Vi nature – Mỹ phẩm tinh hoa cổ truyền
SHE WALKS IN BEAUTY

She walks in beauty, like the night
Of cloudless climes and starry skies;
And all that's best of dark and bright
Meet in her aspect and her eyes;
Thus mellowed to that tender light
Which heaven to gaudy day denies.
One shade the more, one ray the less,
Had half impaired the nameless grace
Which waves in every raven tress,
Or softly lightens o'er her face;
Where thoughts serenely sweet express,
How pure, how dear their dwelling-place.
And on that cheek, and o'er that brow,
So soft, so calm, yet eloquent,
The smiles that win, the tints that glow,
But tell of days in goodness spent,
A mind at peace with all below,
A heart whose love is innocent!
Lord Byron

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khuyến mãi dành riêng cho bạn!
Hãy nhập email của bạn ở đây. D'Vi Nature sẽ gửi khuyến mãi dành riêng cho bạn.
Đăng ký