Hướng dẫn mua hàng / đặt hàng D’Vi Nature

Bước 1: truy cập website myphamthuocbac.com

Bước 2: Tìm kiểm sản phẩm cần mua

Tìm kiếm sản phẩm - Hướng dẫn mua hàng trên D'Vi Nature
Tìm kiếm sản phẩm cần mua trên hệ thống D’Vi Nature

Bước 3: chọn sản phẩm yêu thích

  • Bấm nút -, + để tăng giảm số lượng
  • Nhấn nút “Đặt hàng” nếu bạn muốn mua sản phẩm đó
Chọn sản phẩm - Hướng dẫn mua hàng trên D'Vi Nature
Cập nhật sản phẩm, số lượng và nhấn nút mua hàng

Bước 4: Nhấn vào biểu tưởng giỏ hàng > xem sản phẩm vừa chọn

Nhấn vào giỏ hàng - Hướng dẫn mua hàng trên D'Vi Nature
Nhấn vào giỏ hàng để xem lại các sản phẩm đã chọn

Bước 5: cập nhật giỏ hàng và đặt mua

  • Chọn “Xem giỏ hàng” để cập nhật số lượng và các sản phẩm đã chọn
  • Chọn “Thanh toán” nếu bạn đã chọn đầy đủ sản phẩm và số lượng
Xem sản phẩm đã chọn - Hướng dẫn mua hàng trên D'Vi Nature
Cập nhật lại số lượng & sản phẩm đã chọn

Bước 6: Đăng nhập và nhập mã giảm giá

  • Đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản D’Vi Nature
  • Nhập mã giảm giá khi mua hàng bạn. Mã giảm giá được gửi tới bạn khi bạn đăng ký nhận mã giảm giá

Bước 7: chọn phương thức thanh toàn và tiến hành đặt hàng