D'vi Beauty đạt TOP 100 doanh nghiệp

D'vi Beauty đạt TOP 100 doanh nghiệp

D'Vi Beauty đạt TOP 100 Doanh nghiệp - Doanh nhân tiêu biểu vì sự phát triển cộng đồng.

D'Vi Beauty được vinh dự nhận bảng vàng chữ TÂM
D'Vi Beauty được vinh dự nhận bảng vàng chữ TÂM

D'Vi Beauty được vinh dự nhận bảng vàng chữ tâm cho quá trình cố gắng không ngừng nghỉ để đem lại những gì tốt nhất cho khách hàng.
Doanh nghiệp mình hoạt động cũng lấy chữ tâm làm chủ chốt để đem lại giá trị cốt lõi lâu dài.

Đại diện D'vi Beauty Giám Đốc bà : Hồ Thị Bích Nhung
Đại diện D'vi Beauty Giám Đốc bà : Hồ Thị Bích Nhung.

D'Vi Beauty chụp hình lưu niệm cùng doanh nhân trong nước.
Chụp hình lưu niệm cùng doanh nhân trong nước.

D'Vi Beauty giao lưu cùng nhiều doanh nghiệp
D'Vi Beauty giao lưu cùng nhiều doanh nghiệp

Được giao lưu cùng nhiều doanh nghiệp lớn thì bản thân thấy còn non kém rất nhiều, hi vọng sẽ nổ lực để đem lại những gì tốt hơn nữa.
Cám ơn khách hàng thân thương luôn bên cạnh và ủng hộ D'vi Beauty - Mỹ phẫm tinh hoa cổ truyền.

Chat với chúng tôi