Khách sỉ

3.000.000₫
(Châm hàng)

Miễn phí ship


Hỗ trợ nhanh


Chi phí nhập hàng thấp


Quà tặng theo doanh số


Được giới thiệu khách hàng


Mua 1 sản phẩm x 3 - 5 (số lượng)


Chiết khấu sản phẩm lên đến 30%

Chi nhánh

4.000.000 - 30.000.000₫
(Châm hàng)
Miễn phí ship

Hỗ trợ nhanh


Chi phí nhập hàng trung bình

Quà tặng theo doanh số

Được giới thiệu khách hàng
Mua 1 sản phẩm x 10 - 20 (số lượng)

Chiết khấu sản phẩm lên đến 40%

Đại lý

100.000.000₫
50.000.000₫ (Châm hàng)

Miễn phí ship

Hỗ trợ nhanh


Chi phí nhập hàng cao

Quà tặng theo doanh số

Được giới thiệu khách hàng
Mua 1 sản phẩm x 50 (số lượng)

Chiết khấu sản phẩm lên đến 50%

Chat với chúng tôi